Net verschenen: Aard van het beestje. 100 dierenportretten, 100 reportages die zich afspelen in, op of bij bossen, heide, duin, veen, weide, akker, park, tuin, balkon, begraafplaats, spoorwegviaduct, beek, rivier, wad, zee... De portretten afzonderlijk zeggen iets over wat dieren kunnen en doen, en over hun leefgebied. De reportages bijelkaar vertellen het verhaal over de samenhang tussen de soorten, en over de staat van onze (semi-)natuur, het landschap, en over hoe we daarmee omspringen. Inclusief de prachtige illustraties van Margot Holtman. Aard van het beestje


Het bijenbalkon. Inspiratiebron en gids voor iedereen die iets wil doen voor wilde bijen en andere bestuivers. Dat kan zelfs op een stadsbalkon. Het bijenbalkon

Boer doet leven. Actueler dan ooit. Twintig portretten van boeren die vooroplopen als het gaat om biodiversiteit, dierenwelzijn en landschap. 

Boer doet leven

© 2021 Caspar Janssen / Radstaak Media Support