Shortlist Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek, 2020.

 

Caspar loopt is een meanderende, soms sombere dan weer vrolijke maar vooral meeslepende beschrijving van de mooiste en de lelijkste landschappen van Nederland. De spanning die het steeds nadrukkelijker botsen van functies in het landschap teweeg brengen is overal voelbaar in de beschrijving van zijn voettocht door het land. Tegelijkertijd zoekt Janssen naar lichtpunten, en laat zien dat oplossingen en uitwegen juist vaak in schoonheid te vinden zijn. 

Wat Caspar Janssen beschrijft tijdens zijn anderhalf jaar durende voettocht door Nederland leest als een kroniek van een aangekondigde confrontatie. Hij ziet hoe de harde scheiding tussen natuur en landbouw overal problemen oplevert: op het boerenland en voor de boeren, in het landschap, in de dorpen. Hij ziet ook hoe natuurgebieden, postzegels in een industrieel landschap, te kampen hebben met de gevolgen van stikstof, ontwatering, recreatiedruk en de wapperende handen van beheerders. Hij beschrijft ook hoe de natuur verdwijnt in het door intensivering, schaalvergroting en monoculturen gedomineerde boerenland, meer dan de helft van ons grondgebied. En hij voorspelt dat de wal het schip zal gaan keren. Dat keerpunt lijkt nu bereikt. 

Caspar Janssen ontmoet ook de voorlopers in de zucht naar verandering, pioniers die opkomen voor het coulisselandschap, voor een leefbaar landschap, waarbij natuur en landbouw wel verweven zijn. En hij gaat naar de landschappen waar akkervogels en weidevogels, wilde planten en bestuivers floreren, waar boeren, burgers en natuurbeschermers samenwerken en nieuwe, rendabele manieren vinden om zowel het landschap als het welbehagen van bewoners (mensen, dieren, planten) en bezoekers te herstellen. En de lezer loopt mee, Janssens' vloeiende, elegante schrijfstijl voert je, zelfs op de meeste deprimerende momenten, moeiteloos mee. 
 
Caspar loopt is zo niet alleen een voettocht door ons land, maar ook een zoektocht naar oplossingen en uitwegen, die uiteindelijk ook hoop biedt. 
 
Verschenen: november 2019. Derde druk: augustus 2020
Shortlist Jan Wolkersprijs 2020, de prijs voor het beste natuurboek.

Dit boek in de pers

‘Voor iedereen die geïnteresseerd is in onze natuur is Caspar loopt van onschatbare betekenis. Op heldere wijze zet hij de ingewikkelde materie van landbouw en natuurbeheer uiteen.’ – Kester Freriks in NRC Handelsblad

‘Hier spreekt geen eenmansactiegroep maar een onafhankelijke waarnemer, die niet alleen vlot loopt maar ook vlot schrijft.’ – Mario Molegraaf, BN DeStem

Bestel direct bij Atlas Contact of Libris

Het bijenbalkon

Nieuws:

November 2020 verschijnt: Boer doet leven; portretten van landschapsboeren. Zie: Boer doet leven

´De liefde voor de natuur van Caspar Janssen was af te lezen aan zijn columns in de Volkskrant. Hij zocht mensen op die zich als liefhebber of beroepsmatig bezighouden met het bestuderen van één soort dier. Dat leverde levendige en kernachtige dubbelportretten op, nu gebundeld in een mooi vormgegeven en geïllustreerd boek.´ ***** – Geerdt Magiels in De Standaard

´Door in zijn dierenportretten de kenners met hun tomeloze passie aan het woord te laten, heeft elk verhaaltje een eigen karakter gekregen en onderscheidt de bundel zich van het saaie stramien van encyclopedie of veldgids.´ – Trouw

´Rake en mooi geschreven portretten waarin gedrag, de overleving in het dichtbevolkte Nederland en opmerkelijke kenmerken van hun biologie uitgebreid de revue passeren. (...) De bundel staat vol prachtige citaten als: Ik kijk anders naar de buizerds dan zij naar mij, waardoor het eigenlijk ook 65 soorten veldbiologen portretteert.´ – Bionieuws 

´De korte verhalen over 65 dieren is typisch zon boek voor op de tafel, het bureau of het nachtkastje, om nu en dan even heerlijk met Caspar Janssen in een hoofdstuk weg te glijden, het boek terzijde te leggen en vervolgens goed te beseffen wat je eigenlijk hebt gelezen. Hoe wonderbaarlijk elk levend wezen is. Het moet een beestenwerk geweest zijn om uit alle informatie die de deskundigen hem voorschotelden, zulke levendige hoofdstukken te schrijven waarbij de dieren zo goed tot hun recht komen. Knap!´ –  Adri de Groot op Vogeldagboek.nl

Verkrijgbaar bij Atlas Contact en Libris

 

 

'Af en toe steekt de menselijke gekte de kop weer op. De Tulpengekte in de zeventiende eeuw is een legendarisch voorbeeld. En de zogenaamde ‘internetbubbel’ is een voorbeeld van recentere gekte. Nou, een eeuw geleden had je gekte vanwege de grote vuurvlinder. Die gekte trof niet slechts één persoon die toevallig een grote vuurvlinder ontdekte, nee, complete volksstammen van overzee waren in de ban van de grote vuurvlinder die in Friesland was ontdekt. Het insect waande men destijds als uitgestorven, groot was de opwinding dat er toch nog een paar bleken rond te vliegen! Caspar Janssen beschrijft de gekte in zijn meeslepende boek.' - Jako van Gorsel op Visdief.nl

 

Verkrijgbaar bij De Vlinderstichting 

'Een jongensachtige ontdekkingsreis door de Hollandse natuur.' - Het Parool

'De natuur in, op zoek naar authentieke ervaringen, natuurfilms bekijken op televisie, via de webcam vossen in de Oostvaardersplassen begluren; het is allemaal mogelijk, maar even fijn is het lezen van de stukjes van Caspar Janssen in Ontpopt.' - Elsbeth Etty in NRC Handelsblad

Verkrijgbaar als e-book bij Libris

 

© 2021 Caspar Janssen / Radstaak Media Support